פטנטים

מהו פטנט?

 
פטנט הינו מסמך משפטי הניתן על ידי המדינה לבעל המצאה לתקופת זמן קצובה (20 שנה בדרך כלל).  

רישום הפטנט מעניק לבעל הפטנט זכות מונופול על השימוש בהמצאה  כך שרק בעל הפטנט יכול לעשות שימושים בהמצאה המוגדרים גם הם על פי דין, כגון: ייצור, הפצה, העתקה, מכירה ופעולות נוספות אשר יאפשרו לו להפיק רווח מאותו פטנט.

הפטנט הוא מעין עסקה בין בעל ההמצאה לבין הציבור – בתמורה לגילוי הידע הטכנולוגי,  מקבל בעל ההמצאה  זכות מונופול לזמן קצוב, ובכלל זאת זכות מניעה מאחרים לעשות שימוש בהמצאה -  זכות המאפשרת לבעל ההמצאה זכות בלעדית ליהנות מפירות יצירתו במשך תקופת זמן בה הפטנט בתוקף.

המטרה במתן פטנטים היא לעודד ולתת תמריץ לפיתוחים טכנולוגיים שונים אשר יכולים לתרום רבות לחברה באותה מדינה בה נרשם הפטנט.
 

הקריטריונים לקבלת פטנט

ההגדרה של המצאה כשירת פטנט על פי חוק הפטנטים תשכ"ז- 1967 הינה:

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט"

כפי שמוגדר בחוק, פטנט יינתן על המצאה שהיא מוצר או תהליך בעל אופי טכנולוגי -   זה התנאי המקדים לרישום פטנט.  בנוסף, על ההמצאה לעמוד בקריטריונים הבאים:

המצאה חדשה -  ההגדרה להמצאה חדשה היא המצאה אשר לא התפרסמה בפומבי לא במדינה ולא מחוצה לה בטרם הגשת הבקשה.
המצאה  שיש בה התקדמות המצאתית – התקדמות אשר איננה נתפסת כמובן מאליו לבעל מקצוע בעל ידע והבנה בתחום.
המצאה מועילה - המצאה האמורה להיות ישימה ולאפשר את השימוש לשמו היא נועדה.
ניתנת לשימוש תעשייתי – כיום הפירוש המדויק יותר הוא שההמצאה אמורה להיות ניתנת לייצור בתעשייה.
על ההמצאה להיות מוגדרת כהמצאה ולא כתגלית או חוק טבע כיוון שאלה שייכים לכלל הציבור ולכן, לא יכולים להרשם כפטנט או לקבל הגנה משפטית. בנוסף, חוק הפטנטים בישראל קובע כי לא ניתן לרשום פטנט על (1) תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם ו(2) זנים חדשים של בעלי חיים או צמחים.

המצאות המבוססות על תכנה בלבד או שיטה לעשיית עסקים אינן מתקבלות כיום בישראל.  אולם כפי שהוחלט לאחרונה ע"י רשם הפטנטים, ניתן לקבל פטנט על המצאה המשלבת תכנה ומכשיר או מערכת כלשהי כשתפקיד התכנה הינו בשיפור ביצועי המכשיר או המערכת. בהמצאות מסוג זה חשוב שעורך הפטנטים ידגיש ויכתוב את הבקשה ואת התביעות בפרט באופן המדגיש שהתכנה החדשה מאפשרת את שיפור ביצועי המכשיר או המערכת וכי בשילוב של התכנה החדשה והמכשיר/מערכת יש חידוש והתקדמות המצאתית.

 

דרך קבלת הפטנט:

רישום פטנט בישראל מתבצע ברשות הפטנטים אשר נמצאת בירושלים.
יש להכין בקשה מסודרת הכוללת בין היתר את פרטי המבקש ופירוט ההמצאה.  הפירוט יכלול את שם ההמצאה, תיאור ההמצאה  ומערכת תביעות.  תיאור ההמצאה יכלול לפחות דרך ביצוע אחת של ההמצאה שעל פיה יוכל בעל מקצוע לבצעה.

חשוב מאד להקפיד על ניסוח מקצועי של הבקשה ולתאר את ההמצאה לפרטי פרטים – ניסוח חובבני עלול להוות גורם לכך שהפטנט לא ירשם גם במקרים בהם מדובר על המצאה בעלת ערך פוטנציאלי גבוה במיוחד. לחילופין, הפטנט יירשם אבל יעניק הגנה פחותה מההגנה המקסימלית האפשרית עקב הניסוח החובבני.  לכן, חשוב לפנות לעורך פטנטים בעל נסיון ובעל ידע הרלוונטי לתחום ההמצאה לעריכת הבקשה לפטנט.

את הבקשה יש להגיש כאמור לרשות הפטנטים, כאשר שם, היא אמורה להיבחן על ידי בוחן פטנטים.

במקרים בהם מתגלים ליקויים או בעיות כלשהן בבקשה לפטנט, הבוחן ישלח לעורך הפטנטים דוח בחינה הכולל תיאור מפורט של ליקויים והשגות.  עורך הפטנטים יכין תשובה לדוח הבחינה כשהתשובה יכולה להיות תיקון הדרוש ו/או הסברים רלוונטיים - יש להשיב על דוח הבחינה במסגרת פרק הזמן המוגדר מראש על ידי הבוחן.

אם בסופו של תהליך הבחינה, הבוחן יגיע למסקנה כי ההמצאה הינה ברת פטנט, השלב הבא, יהיה פרסום הודעה ביומן הפטנטים אודות קיבול הבקשה - הפרסום יכלול את שם ההמצאה, הפרטים של בעליה ותקציר ההמצאה.  פרסום זה נועד לאפשר הגשת התנגדויות למתן פטנט כשההתנגדויות אמורות להתבסס על הסיבות אשר מפורטות בחוק.

אם במהלך שלושה חודשים מיום הפרסום, לא הוגשה התנגדות, פטנט יירשם ויהיה תקף למשך 20 שנה מיום הגשת בקשה בכפוף לתשלום אגרות חידוש.

 

כל הקודם זוכה

כפי שנהוג בכל העלם, גם בישראל ממציא שיגיש ראשון (First to file) בקשה לפטנט יהא זכאי לקבל פטנט על ההמצאה הנתבעת בבקשה.
 

הגנה מקומית

מאחר ורישום פטנט הינו מקומי (טריטוריאלי), יש להגיש בקשה לפטנט בכל אחת מהמדינות בהן ירצה לקבל בעל המצאה הגנת פטנט.

תאריך הגשת הבקשה הראשונה הינו תאריך הבכורה לבקשה שהוגשה ולבקשות נוספות שיוגשו בשלב מאוחר יותר במדינות השונות.  בעל המצאה שהגיש בקשה לפטנט במדינה מסויימת רשאי להגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה בכל אחת מהמדינות החתומות על אמנת פאריס, או לחילופין, בקשה בינלאומית ע"פ אמנת ה – (PCT) Patent Cooperation Treaty,  בכל זמן עד תום השנה הראשונה מיום הגשת הבקשה הראשונה ולהנות מדין קדימה על פיו תאריך הגשת בקשות במדינות השונות ייחשב ויהא התאריך שבו הוגשה הבקשה הראשונה שהגיש.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com