מהו מדגם ?

מדגם מהווה את אחד מסוגי הקניין הרוחני - סוג זה של קניין רוחני מתייחס לעיצוב של מוצרים תעשייתיים מסוגים שונים כגון: רהיטים, צעצועים, בגדים, נעליים, תכשיטים, כלי מטבח, ועוד.

כפי שמוגדר בפקודת הפטנטים והמדגמים – 1924, מדגם הינו "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מכנית."

מתן מדגם הינו מתן מונופול לזמן קצוב על עיצוב המוצר, ובכלל זאת מניעה ממתחרים לייצר או לשווק מוצר בעל עיצוב זהה או דומה למוצר נשוא המדגם.  המטרה במתן מדגמים הינה לעודד מעצבים ויוצרים, להמציא ולפתח מדגמים חדשים – מה שיכול לתרום במישרין ובעקיפין לתעשייה.


קריטריונים להגנה על מדגם

בכדי להגן על עיצוב מסויים, יש להגיש לרשם המדגמים בקשה לרישום המדגם. לצורך קבלת ההגנה על המדגם יש צורך לעמוד בדרישות שונות עפ"י חוק ובין היתר:


המדגם אמור להיות חדשני ומקורי

הבקשה אמורה להיות מוגשת על ידי בעליו של המדגם
יש להוכיח שהמדגם מעולם לא הוצג או פורסם קודם להגשת הבקשה לרישום בישראל או באינטרנט
העיצוב אינו תוצר של שיקולים פונקציונאליים בלבד אלא פותח משיקולים גם אסתתיים.
העיצוב צריך להיות בולט ומושך את העין
ישנה כוונה לייצר את המדגם בהליך תעשייתי-  הכוונה היא לייצר יותר מ-50 עותקים של אותו עיצוב.
רשם המדגמים בודק שהמדגם אכן עומד בכל הדרישות שצוינו ובהתבסס על הבדיקות שהוא מבצע והממצאים שלהן, הוא מקבל לבסוף את ההחלטה האם להעניק לו את ההגנה המבוקשת על אותו עיצוב או לאו.


הגנה מקומית

רישום מדגם הינו מקומי (טריטוריאלי), הווה אומר שההגנה הינה אך ורק במדינה אשר רשמה אותו, אם בעל המדגם מעוניין לקבל הגנה במדינות נוספות, עליו לציין זאת בפני עורך הפטנטים ולבקש שיגיש בקשה למדגם בכל אחת מהמדינות הרצויות.


הגנה בחו"ל

ישראל חתומה על אמנת פאריס על פיה יכול בעל בקשה למדגם להגיש בקשות למדגם במדינות החתומות על האמנה  עד לחצי שנה מיום הגשת הבקשה הראשונה ולצורך בחינת הבקשה, ייחשב תאריך הגשת הבקשה הראשונה לתאריך הקובע.


מה קורה לאחר קבלת ההגנה?

בישראל הגנה על עיצוב מסוים כמדגם ניתנת לתקופה של 5 שנים – כאשר, קיימת אפשרות להאריך את המדגם לשתי תקופות נוספות – מה שאומר שתקופת ההגנה יכולה להגיע ל-15 שנה בכפוף לתשלום אגרות החידוש ע"פ חוק.


היקף ההגנה

ע"פ סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים, כל עוד קיימת זכות מדגם אסור לשום אדם לבצע את הפעולות הבאות:

"(א) לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או

 (ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום."

במידה ומתבצעת הפרה של המדגם הרשום, ניתן להגיש תביעת פיצוי לבית המשפט, כאשר, ניתן לצרף לתביעה גם בקשה לצו מניעה.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com