מהו סימן מסחר ?

סימן מסחר הוא כל שם או לוגו אשר ייעודם לזיהוי מוצר, עסק, או שירות מסוים.

סימן מסחר יכול להיות מורכב ממילים, אותיות, ספרות, דמויות או מצירופים של כמה מהם יחדיו – בהגדרה זו נכללים גם סימנים שהינם תלת ממדיים.
 

מדוע חשוב לרשום סימן מסחר?

רישום סימן מסחר הוא כלי אשר בכוחו לשפר את המוניטין של העסק אשר עומד מאחוריו – בכך שהוא מאפשר לציבור לזהות את מוצריו או שירותיו של בעל הסימן ולהימנע מלטעות בדבר מקור המוצר הנושא את הסימן.

ישנן חברות ותיקות אשר שמן כבר הולך לפניהן ולהן יותר פשוט להוכיח מוניטין.  לעומת זאת חברות קטנות יותר, חברות חדשות יותר או חברות פחות מוכרות, עלולות למצוא את עצמן ללא כלים משפטיים אם לא ירשמו סימן מסחר – סימן המסחר יהווה עבור אותן חברות כלי משפטי בעל ערך רב.

רישום סימן המסחר יעניק לבעל הסימן בלעדיות וזכויות לגביו – מה שזה אומר, שבמידה וגורם מסוים יחליט לעשות שימוש בסימן זהה או דומה, בעל הסימן יוכל לפתוח בהליכים משפטיים כנגד אותו הגורם.
 

הליך רישום סימן מסחר

בכדי ליהנות מכל הזכויות הנובעות מעצם ההגדרה של סימן מסחר, יש לרשום את הסימן בפנקס סימני המסחר.  הליך הרישום כולל הגשת בקשה ותשלום אגרה. הבקשה נבחנת ואם במהלכה מגבש הבוחן השגות לגבי הבקשה, הבוחן ישלח לעורך הפטנטים דוח בחינה בו יפורטו השגותיו.  עורך הפטנטים יכין תשובה לדוח הבחינה וישיב על דוח הבחינה במסגרת הזמן המוגדר מראש על ידי הבוחן.  כאשר ימצא הבוחן כי הסימן כשיר לרישום, הסימן יפורסם ביומן סימני המסחר.  אם לא תוגש התנגדות עד שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן יירשם בפנקס סימני המסחר ותעודת הרישום תישלח למבקש הסימן.
 

קריטריונים לרישום סימן מסחר

ע"פ פקודת סימני מסחר תשל"ב 1972 כשירות לרישום סימן מסחר נבחנת על בסיס שני הקריטריונים הבאים:

 האם הסימן מקורי וייחודי? ככל שהסימן יותר ייחודי כך יעלו הסיכויים לרישומו.
 האם הסימן שונה מסימני מסחר קיימים למוצרים או שירותים מאותו תחום.
חשוב לציין את עניין המוניטין אותו צבר הסימן – אם הסימן צבר מוניטין רב, הסיכויים שלו להירשם יעלו, גם במקרים בהם לא מדובר בסימן ייחודי.

 

תוקף הרישום

תוקף הרישום של סימן מסחר יהיה ל-10 שנים, כאשר עם תום התקופה ניתן להאריך את הרישום לתקופות נוספות של 14 שנים בכפוף לתשלום אגרות חידוש.
 

מהי הפרה של סימן מסחר?

הפרת סימן מסחר מתבצעת כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר או בסימן הדומה לו ללא הסכמתו של בעל סימן המסחר למוצרים או שירותים שלגביהם נרשם הסימן או שהינם מאותו הגדר.

כאשר מתבצעת הפרה של סימן מסחר, יש לבעל הסימן זכות תביעה ודרישת צו מניעה ופיצוי כספי.

 

האם קיים דמיון מטעה בין שני סימנים?

בחינת שני סימנים בכדי לקבוע באם הינם זהים או האם קיים דמיון מטעה נערכת על בסיס שלושה מבחנים שגובשו בפסיקה הישראלית וכונו "המבחן המשולש".

מבחן המראה והצליל – השוואת המראה והצליל של שני סימני מסחר לבדיקת הדמיון ביניהם.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות - האם שני סימני המסחר משמשים לשיווק מוצרים או שירותים דומים או מאותו הגדר, האם הסימנים פונים לאותו סוג לקוחות, והאם המוצרים או השירותים משווקים דרך אותם צינורות שיווק.
מבחן יתר נסיבות העניין: זהו מבחן סל ובו נבחנות יתר נסיבות העניין ועמן גם מבחן השכל הישר.
 

סימני מסחר בחו"ל

ישראל חברה בהסדר הבינלאומי הנקרא "פרוטוקול מדריד"  המאפשר הגשת בקשות לסימני מסחר במדינות החברות גם הן בפרוטוקול מדריד בעלויות מופחתות.  על פי פרוטוקול מדריד, הגשת בקשת סימן מסחר בינלאומית לרשם סימני המסחר בישראל מותרת לאזרח, תושב, או בעל פעילות עסקית מבוססת בישראל. 

הבקשה הבינלאומית תלויה למשך 5 שנים בסימן הרשום בישראל, ותקפות רישום הסימן בכל מדינה ומדינה תלויה בתקפותו של הסימן הבינלאומי.   
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com