דף הבית >> שאלות ותשובות >> מהי מערכת תביעות?

מערכת התביעות

בקשה לרישום פטנט מחולקת למספר חלקים כשבכל אחד מהחלקים מסופק מידע שונה על ההמצאה. בקשה לפטנט כוללת תיאור מפורט של ההמצאה, שרטוטים ומערכת תביעות.  התביעות מגדירות את היקף ההגנה של הפטנט כאשר תאור ההמצאה והשרטוטים מתארים את ההמצאה ומבהירים את הנתבע בתביעות.

מערכת התביעות בפטנט חשובה מאד כיוון שהתביעות מגדירות את היקף ההגנה של הפטנט. לכן חשוב שהתביעות תהיינה מדויקות וממוקדות.

עורך פטנטים מנוסה יידע לנסח מערכת תביעות שתאפשר היקף הגנה רחב ככל שניתן.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com