אמנת שיתוף פעולה לפטנטים (PCT)

אמנת ה - PCT נחתמה ב – 19 ביוני 1970 ומאז התקבלה לשיתוף פעולה ונחתמה על ידי יותר מ- 150 מדינות ברחבי העולם.

כאשר ממציא מעוניין ברישום פטנט במספר מדינות, יוכל במסגרת אמנת ה -  PCT, להגיש בקשה בינלאומית אחת, אשר בעקבותיה יהיה ניתן להגיש בקשות לפטנט במדינות השונות החברות באותה אמנה.

הבקשה הבינלאומית תוגש למשרד אשר מוגדר כ"משרד מקבל" או ישירות למשרד הבינלאומי הממוקם בג'נבה. בישראל, המשרד המקבל הינו רשות הפטנטים בירושלים.

כ – 6 חודשים לאחר הגשת הבקשה הבינלאומית (אם הוגשה רק בקשת PCT), או כ-16 חודשים מיום הגשת בקשת הבכורה יינתן דוח חיפוש למבקש הבקשה. הבקשה תפורסם ותהיה נגישה לציבור בתום 18 חודשים מיום הגשת בקשת הבכורה.  לעתים תיערך גם בחינה ראשונית של בקשת הפטנט, המתבצעת על ידי הרשות הבינלאומית לבדיקות ראשוניות (International Preliminary Examining Authority -  IPEA).

עם תום שלושים חודשים (במספר מדינות 31 חודשים) מתאריך הבכורה, יגיע השלב הלאומי, בו יוכל בעל ההמצאה להגיש בקשה לפטנט בכל אחת מהמדינות החברות באמנה על פי בחירתו.

מערכת ה - PCT הינה חשובה ונחשבת ליעילה במצבים רבים, יחד עם זאת, חשוב לבחון כל מקרה לגופו, מכיוון שבמקרים מסויימים הגשת בקשה בינלאומית עשויה להיות מיותרת.


יתרונות:

  1. דחיית הוצאות גבוהות הכרוכות בהגשת בקשה לפטנט במספר מדינות וקניית זמן לניהול מגעים עסקיים וחיפוש אחר משקיעים.
  2. עריכת חיפוש וגיבוש חוות דעת של הבוחן לגבי ההמצאה יאפשרו לבעל הבקשה להחליט אם כדאי יהיה להמשיך ולהגיש בקשות במדינות השונות.  אם יגיע בעל ההמצאה למסקנה שכדאי לוותר ולא להמשיך ולהגיש במדינות השונות, הרי שיחסוך הוצאות גבוהות שהיה משלם אלמלא היה מוותר על בקשה בינלאומית ומגיש ישירות בקשות לפטנט במדינות השונות.
  3. חוות דעת חיובית של בוחן WIPO לגבי ההמצאה תקל על קבלת פטנטים במדינות השונות ובמספר מדינות אף תזרז את קבלת הפטנט אם יגיש בעל ההמצאה בקשה לכניסה למסלול ה – PPH על בסיס דוח בחינה חיובי של בוחן WIPO. 


חסרונות

חשוב לציין שהגשת בקשה בינלאומית תדחה את מועד קבלת הפטנט.  לכן, אם לבעל המצאה חשוב לקבל פטנט במדינה מסויימת בהקדם האפשרי, כמו לדוגמה כאשר קיים חשש מעשיית שימוש בהמצאה ע"י מתחרים במדינה מסויימת, יכול להיות שהמסלול הבינלאומי אינו המסלול המתאים.  היוועץ עם עו"פ ד"ר שרונה להב בכדי לבחור במסלול האופטימלי לך.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com