דף הבית >> שאלות ותשובות >> מהי אמנת פאריס?

מהי אמנת פאריס ?

אמנת פריז היא אמנה בינלאומית ואחת האמנות הראשונות מסוגה להגנת קניין רוחני.  האמנה נחתמה ב-20 במרץ 1883 בפריז שבצרפת.  ישראל חתמה על האמנה בשנת 1950.

אמנת פריז מתייחסת לפטנטים, מדגמים, וסימני מסחר.  על פי האמנה, תאריך הגשת בקשה להגנה על קניין רוחני במדינה אחת תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהם, אם הבקשה תוגש במדינה האחרת תוך 12 חודשים לפטנטים או 6 חודשים לעיצובים תעשייתיים וסימני מסחר ממועד ההגשה במדינה הראשונה. מועד ההגשה הראשונית נקרא "תאריך הבכורה".

בפטנטים תקופת הבכורה נמשכת 12 חודשים. בעיצובים תעשייתיים וסימני מסחר תקופת הבכורה נמשכת 6 חודשים בלבד. בעניין פטנטים, למשל, שמירת תאריך בכורה מאפשרת לאדם שהגיש בקשה לפטנט במדינה מסוימת (החתומה על האמנה) ושנה שלמה להסדיר הגשת בקשות לפטנט מקבילות בכל אחת מהמדינות החתומות על האמנה, ובכך לדחות את ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה באותן מדינות למשך שנה. אם במהלך פרק זמן זה אדם אחר יגיש בקשה לפטנט על המצאה זהה, בקשתו תידחה.  המקדים להגיש את הבקשה יזכה לבכורה על בסיס "כל הקודם זוכה".  שאל את עו"פ ד"ר שרונה להב על אמנת פאריס כדי להגן על זכויותיכם ועל המצאתכם. 
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com