דף הבית >> שאלות ותשובות >> מהו סעיף 17(ג) לחוק?

מהו סעיף 17(ג) לחוק

סעיף 17(ג) לחוק קובע שניתן לבקש קיבול של בקשה לפטנט על סמך פטנט מקביל שהתקבל במדינה אחרת, מתוך רשימה של מדינות שהרשם קבע.

על פי סעיף 17(ג), בקשה לפטנט נחשבת כבקשה שיש בה חידוש (סעיף 4 לחוק), התקדמות המצאתית (סעיף 5), אמצאה אחת (סעיף 8), והפירוט והתביעות עונים על דרישות סעיפים 12 ו – 13 לחוק אם נתקיימו לגביה התנאים הבאים:
 1. הוגשה בקשה לקיבול הבקשה לפטנט על בסיס פטנט מקביל שניתן באחת מהמדינות הבאות:
  • אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, דנמרק, האיחוד האירופי, גרמניה, יפן, נורווגיה, רוסיה, שוודיה, בריטניה וארה"ב.
   ונתקיימו לגביה אחד התנאים הבאים:
   • על הפטנט המקביל חל דין קדימה מכח הבקשה בישראל;
   • על הבקשה בישראל חל דין קדימה מכוח הפטנט המקביל;
   • על הבקשה בישראל וכמו כן על הפטנט המקביל חל דין קדימה מכח בקשה אחרת;
 2. התביעה או התביעות שבבקשה בישראל זהות לתביעות שבפטנט המקביל.  הבקשה בישראל יכולה לכלול תביעות במספר קטן ממספר התביעות שבפטנט המקביל.
 3. התיאור והשרטוטים זהים לאלה שבפטנט המקביל או לחילופין, עונים על דרישות סעיף 12 לחוק.
 4. אם הפטנט המקביל אינו כתוב בשפה האנגלית, על המבקש להמציא את תרגום התביעות.
במקרים בהם מתבצעים בחו"ל תהליכי ערעור או ביטול של הפטנט, על המבקש להודיע על כך לרשם לא מאוחר מיום קיבול הפטנט בישראל.  שאל את עו"פ ד"ר שרונה להב על האפשרות להגשת בקשה לקיבול הבקשה על בסיס סעיף 17(ג) לחוק. 
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com