דף הבית >> שאלות ותשובות >> מהו מסלול בחינה מזורז (PPH)?

  מסלול בחינה מזורז  (PPH)  ?

ה - (Patent Prosecution Highway – PPH) היא תכנית לשיתוף תוצאות חיפוש ובחינה שהתקבלו במדינה אחת ע"י מדינה אחרת.  תכנית זו מאפשרת תהליך בדיקה מזורז של בקשה לפטנט וכתוצאה מכך רישום מוקדם יותר של הפטנט.  במילים אחרות, ה - PPH היא תכנית לאימוץ החלטות של משרד פטנטים לאומי אחד ע"י משרד פטנטים לאומי אחר. באופן זה כל משרד פטנטים יכול ליהנות מעבודה שכבר נעשתה ע"י משרד פטנטים אחר. תהליך זה מאפשר לזרז את בחינת הבקשה לרישום הפטנט ומאפשר לייעל תהליכים של רישום פטנטים. תפקיד עורך הפטנטים המלווה הוא להבטיח שהגשת בקשה ל - PPH תיעשה בדרך הכדאית ביותר מבחינה כלכלית.

ישנם חמישה תנאים שעליהם צריכה לענות בקשה לפטנט כדי להיכנס למסלול
מזורז של ה   - PPH:

 1. בקשה לפטנט בישראל:
  • תובעת דין קדימה מבקשה שהוגשה במדינה אחרת.
  • תובעת דין קדימה ממספר בקשות שהוגשו במדינה אחרת.
  • שהינה בקשת חלוקה של בקשה המתוארת בסעיפים (א) או (ב) לעיל.
    
 2. בקשה לפטנט בישראל הכוללת תביעה אחת או יותר שאושרה ע"י משרד פטנטים לאומי אחר, ודין קדימה נתבע מהבקשה בישראל.
   
 3. כל התביעות של הבקשה, כפי שהוגשו במקור או בנוסחן המתוקן, חייבות להיות תואמות לתביעות שהתקבלו במשרד פטנטים לאומי אחר.
הבקשה לכניסה למסלול מזורז של ה - PPH מוגשת לרשות הפטנטים לפני שהבקשה נכנסת לשלב הבחינה.  שאל את ד"ר שרונה להב על האפשרות להגשת בקשה למסלול בחינה מזורז.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com